side-area-logo

Ansatte

Agnar Sæli

Hovedpastor
Ansvarsområder:
forkynnelse, ledertrening, strategi, sjelesorg

Agnar Sæli er menighetens hovedpastor. Han har vært pastor på Elim siden 2003. Stillingsbeskrivelsen er “Pastor med hovedvekt på barn og unge”. Han er gift med Linda og sammen har de tre barn. Agnar er utdannet elektronikkingeniør fra Høgskolen i Telemark, men har siden gått tre år på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt i Sarons Dal. Han har også historie grunnfag ved Høyskolen for ledelse og teologi. I tillegg til å være pastor på Elim så er han ansatt 25% i Det norske baptistsamfunn som menighetsveileder.

Thomas Birkeland

Ungdomspastor
Ansvarsområder:
ledertrening, forkynnelse, strategi, multimedia

Thomas Birkeland er menighetens ungdomspastor. Thomas er gift med haldenseren, Marie. Han er opprinnelig fra Ålgård. Der bodde han frem til sommeren 2014. Da opplevde Marie og Thomas seg kalt av Gud til å flytte til Tistedal, for å bli en del av Elim. Thomas har bakgrunn som ungdomspastor i Ålgård Baptistmenighet. I 2012 graduerte han ut fra Høyskolen for ledelse og teologi med bachelor i ledelse og teologi, med hovedvekt på ungdomsarbeid. Thomas jobber som informasjonsrådgiver ved samme skole, i tillegg til å være ungdomspastor på Elim. Thomas har hovedansvar menighetens nettside, og sosiale medier.