side-area-logo

Konfirmasjon

På Elim har vi supert tilbud for konfirmanter.

 

Vi har felles opplegg sammen med andre baptistmenigheter på Østlandet. Istedenfor de tradisjonelle samlingene annenhver uke, så drar vi på fire leirer. Leir én, to og fire foregår på vårt eget leirsted, Kornsjøbukta. Der får konfirmanter lære om viktige temaer som Bibel, mobbing, etikk og generelt om kristen tro.

 

Den tredje leiren er på Vegårtun leirsted i Vegårshei. Der er vi sammen med konfirmanter fra Vestlandet og Sørlandet i tillegg.

 

Det er avslappende, og gode mennesker
– Henrik (Konfirmant 2016/2017)

 

Konfirmantopplegget på Elim er åpent for alle. Det kreves verken tilhørighet eller dåp for å være med, da vi som baptistmenigheter legger vekt på at konfirmantåret skal være et år med undervisning i den kristne tro. Vi bekrefter ikke dåp gjennom vårt konfirmantarbeid, slik Den norske kirke gjør, men vi bekrefter at den enkelte konfirmant er verdifull, elsket og skapt med en hensikt.

 

Dette året har vært et år jeg kommer til å huske lenge. Masse minner og masse bra mennesker. Veldig lærerikt. Vi har ikke bare fått enkel undervisning, men vi har hatt dramastykker, gruppesamtaler og oppgaver som var kjempemorsomt. Jeg har blitt kjent med mange nye og herlige mennesker, som har gjort oss engasjerte og glade.
– 
Rebekka (Konfirmant 2016/2017)

 

VI tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg som heter TenTro. Det er et opplegg som brukes av menigheter i hele landet. Vi har gjort en del tilpasninger på dette opplegget, og har funnet en formell som vi opplever at funker bra, og som konfirmantene selv gir positiv tilbakemelding på.

 

Konfirmasjon på Elim er bra fordi vi konfirmanter får bestemme mye, og vi har det kjempegøy med lederne. Det er ganske lærerikt, og vi blir bedre kjent med Gud
– Per-Christian (Konfirmant 2016/2017)

Brosjyre 2021/22

Kontaktperson:
Marcus Østby
Tlf: ‭948 42 630‬

E-post: marcus@elimtistedal.no