side-area-logo

Om oss

Vårt ønske er å være en relasjonsorientert, aktiv og relevant menighet for mennesker i byen vår. Vi ønsker at Elim skal være det beste stedet for barn, unge, voksne og eldre å tilbringe sin tid.

Vi ønsker at Elim skal være en menighet hvor alle er velkomne uansett om man tror my eller lite. Vi ønsker å lede deg som tror inn i en dypere relasjon til Gud. Vi ønsker å vise deg som tviler at Gud elsker deg og ønsker deg!

Elim sin historie strekker seg helt tilbake til 1884. Den 10.10. i 2010 flyttet vi inn vår nybygde og moderne kirke på Sommero. Det har vært et stort løft for oss som menighet. Gjennom hele uken samler vi omkring 150 barn og unge til våre faste aktiviteter. Vi samles selvsagt også til gudstjeneste på søndager. I tillegg har vi smågrupper annen hver tirsdag. Vi tror at det å samles både på gudstjeneste og i hjemmene gir oss best mulig anledning til å knytte tette relasjoner og vokse sammen.

Vi samler ukentlig i overkant av 150 enkeltpersoner i alle aldre. Vi har alltid plass til flere!

Velkommen til Elim!

Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Vi tror at Jesus var helt Gud og helt menneske. Vi tror at Jesus kom til jorden for å gjenopprette menneskers relasjon til Gud gjennom å dø på korset. Vi tror at Jesus seiret over døden ved at han stod opp fra de døde. Vi tror at han har gitt alle troende et oppdrag om å gå ut i all verden å fortelle om Han, og lede mennesker inn i en nær relasjon med Han. Vi tror at når Jesus reiste til himmelen, så sendte han Den Hellige Ånd for å utruste alle som tror til å være, og gjøre, disipler. Vi tror at Bibelen er Guds ord gitt som en bruksanvisning for hvordan vi skal leve.

– EN LEVENDE MENIGHET FOR ALLE GENERASJONER –

Vi har utformet et hefte med utfyllende informasjon om vår visjon og verdier. Disse kan du lese mer om nederst på denne siden.

Innholdet i heftet kan oppsumeres med de punktene du ser under her:
– Levende gudstjenester
– Livsnære fellesskapsgrupper
– Yrende barne- og ungdomsarbeid
– Misjon i hjertet
– Kreativitet og mangfold
– Velsignelse som livsstil

VisjonsdokumentELIM

Det offisielle navnet på vår kirke er Tistedal baptistmenighet, men vi er absolutt mest kjent under navnet Elim, Tistedal baptistmenighet. Det er det navnet vi bruker selv også.

Som nevnt øverst på denne siden så daters menigheten vår seg helt tilbake til 1884. Vi jobber i skrivende stund med å innhente informasjon om menighetens lange historie. Det vil derfor komme mer utfyllende stoff her etter hvert.

Hvis vi hopper helt fram til 10.10 i 2010, så var det en merkedag i Elim sin historie. Da flyttet vi nemlig inn i vårt nye kirkebygg på Sommero. Det ble et enormt løft for arbeidet vårt. Vi har en stor tomt som innbyr til aktiviteter for alle generasjoner. På høsten 2018 gikk vi i gang med utbedring av vårt uteområde. Når dette er ferdig vil vi ha volleyballbane, fotballbane, lekeområde, klatrevegg, klatretårn, grillhytte, parkour og bod/garasje.